Domov Novice Kamnica in Bresternica bi lahko bili občina

Kamnica in Bresternica bi lahko bili občina

od: Urednik
Krajevni skupnosti Kamnica in KS Bresternica Gaj, skupaj merita 50 km2, kar predstavlja več kot 1/3 (34%) mestne občine Maribor! Vse mestne četrti skupaj (mesto Maribor) brez MČ Brezje-Dogoše Zrkovci) pa merijo 47 km2! Torej manj kot Kamnica in Bresternica skupaj.
Po uradnih podatkih v obeh krajevnih skupnostih skupaj (6.10.2022) živi 4932 prebivalcev.
Občina Kamnica-Bresternica bi bila recimo večja kot sosednji občini Kungota (4787 prebivalcev in 49 m2) ali Selnica (4532 prebivalcev in 64,5 km2), in bi bila primerljiva z občinami kot so Polzela, Moravske Toplice, Vipava, Lukovica, Krajnska Gora, Radenci, Bohinj, Žiri, Poljčane,…
ZA PRIMERJAVO: Proračun občine Kungota za leto 2022 je vreden 7,8 milijona €, od tega gre 4 milijone za INVESTICIJE, medtem ko letos v Selnici upravljajo z 4,4 milijoni €, od katerih jih bodo leto 0,6 milijona uporabili za investicije (BREZ ZADOLŽEVANJA)
Krajevni skupnosti Kamnica in Bresternica skupaj upravljata z 39.316m nekategoriziranih javnih poti (to je recimo več, kot MČ Center, MČ Ivan Cankar, MČ Brezje-Dogoše-Zrkovci,KS Limbuš, KS Perke in KS Razvanje skupaj!!!) , upravljata z tremi pokopališči, vodita dva kulturna domova,…
V obeh krajevnih skupnosti imamo skupno:
– 1 osnovno šolo (+2 zaprti)
– 1 knjižnico
– 1 zdravstveni dom (3 ambulante)
– vsaj 3 zobozdravnike
– 2 vrtca
– 3 cerkve
– 3 trgovine
– 1 zadrugo
– gasilsko društvo
V KS Kamnica-Bresternica spadajo tudi zanemarjeni in pozabljeni turistični biseri Konjeniški klub, Mariborski otok, Bresterniško jezero, Urban, Bresterniški vrh, Vražje skale,..
…če bi novi občini priključili še KS Limbuš, pa bi občina štela preko 7350 prebivalcev in merila 60 km2. To bi pomenilo, da gre za občino, ki bi spadala med 35% največjih občin v Sloveniji, oziroma bi bila po prebivalstvu na 68. mestu.

Kot je pokazala nedavna anketa, v kateri je sodelovalo 189 krajanov,  kar 75% prebivalcev podpira ustanovitev lastne občine. 143 ljudi je bilo v anketi za občino, 46 jih je glasovalo proti.   Vsekakor vredno razmisleka in nadaljnjo razpravo.

ANKETA OPRAVLJENA V SKUPINI KS KAMNICA NA FACEBOOK-U

Sorodni prispevki