Domov Novice Koliko sredstev manjka na pokopališču Kamnica?

Koliko sredstev manjka na pokopališču Kamnica?

od: Urednik

Svet KS Kamnica se je,  seveda na vabilo predsednika sveta v iztekajočem se mandatu 2018-2022 zbral na vsega skupaj 11 rednih sejah, kar je seveda veliko manj, kot predvideva poslovnih MOM. In čeprav predsednik sveta gospod Sebastijan Jaušovec v 4 letih ni sklical več kot 11 sej, se e odločil da bo tik pred volitvami (verjetno po vzoru njegovega idola župana Arsenoviča, na čigar listi kandidira za svet MOM) skliceval dodatne seje. Tako bodo svetniki KS v sredo 2.11.2022 ponovno sestankovali. Teme dnevnega reda niso nič posebnega, predvideva pa se, da bo še posebej zanimivo pri točkah 6. in 7. kje bodo predsednik in njegovi poslušni svetniki poskušali razdeliti še zadnje predvolilne bombončke.

Na predsednika in tajništvo KS Kamnica smo že naslovili vprašanja in prošnjo, da se objavi kaj bo na dnevnem redu pod tema točkama. Odgovore še čakamo.

Spomnimo. Že pred časom so se pojavili govorice o majnku sredstev na postavki pokopališče, kjer predsednik sploh nima vpogleda v trenutno stanje sredstev na pokopališču, kot nam je zaupal svetnik in bivši predsednik KS Kamnica g. Simon Hauptman pa: “vodstvo KS Kamnica sploh ne pozna pravil in zakonov ki pritičejo porabi denarja na pokopališčih in obstaja velika verjetnost, da so bila sredstva v preteklih 4 letih porabljena nezakonito. Sredstva ki se ustvarjajo s pokopališko dejavnostjo morajo biti strogo namensko porabljena na pokopališču. KS Kamnici bi morala v preteklih letih glede na to da investicij ni bilo ostajati vsaj 15.000€ letno (skupaj torej vsaj 60.000€). Glede na to, da je bilo stanje ko sem predal pokopališče novemu predsedniku točno 52.004,21€, bi moralo biti stanje na postavki pokopališče vsaj 110.000€, pa o tem denarju ni ne duha in ne sluha!”

V prid temu govori tudi mnenje gospe Mirjane Mihin, sicer vodji službe za MČ in KS na mestni občini Maribor, ki je zapisala:

Sredstva, ki so v proračunu na proračunski postavki »Urejanje pokopališč in pogrebne dejavnosti«  in na postavki »Vlaganja v objekte in opremo« so le in samo lastna namenska sredstva krajevne skupnosti in so strogo namenska, (ZJF, Navodilo o izvrševanju proračuna MOM za tekoče leto).  Lastna sredstva (preteklih let) krajevne skupnosti ali mestne četrti, pa so razvidna iz računovodskih izkazov na dan 31.12. zaključnega leta.

Tudi ta vprašanja smo naslovili na KS Kamnica in predsednika in na odgovore še čakamo.

Sorodni prispevki