Domov Novice POZIV ŽUPANU: UKREPAJTE PREDEN BO PREPOZNO!

POZIV ŽUPANU: UKREPAJTE PREDEN BO PREPOZNO!

od: Urednik

Spoštovani, v imenu krajanov, sem danes poslal dopis županu Arsenoviču in podžupanu Medvedu, da se takoj ukrepa in da se kolesarski  pas v Kamnici na odcepu pokopališče – trgovina Mojca TAKOJ ODSTRANI!

Moj dopis vam predstavljam v nadaljevanju!

Spoštovani.

Na vas se obračam na pobudo številnih nezadovoljnih krajanov KS Kamnica, ki vidijo veliko težavo v pred kratkim zarisanih kolesarskih pasovih v KS Kamnica. Kljub temu, da so bili pasovi narisani brez vednosti in vnaprejšnje komunikacije s krajani, jih kot takšne vseeno sprejemamo kot nekaj dobrega in morda (to bo pokazal čas)  rešitev za umiritev prometa na določenih odcepih, ki so se pokazali kot nevarni.

Vseeno pa imamo pripombe na del pasov, ki so narisani v enosmerni cesti med trgovino Mojca in križiščem pri pokopališču.

Na tem odseku gre za cesto, ki ima na levi strani vozišča narisana parkirišča, za cesto po kateri vozi mestni avtobus, za cesto, ki je že prej bila precej ozka,… sedaj pa ste v njo in to v nasprotno smer vožnje avtomobilov zarisali še kolesarski pas. Le-ta je zarisan med parkirišči in cestiščem. V kolikor je na parkirnem mestu (ki je sedaj preozek za parkiranje kakšnega večjega avtomobila, kaj šele kombija) parkiran avtomobil, po cesti pa pripelje avto, srečanje s kolesarjem NI MOGOČE! Ker smo prepričani da je odsek smrtno nevaren in tudi v nasprotju z predpisi (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13447) vam prosimo za ukrepanje TAKOJ! Kolesarski pas se MORA ODSTRANITI!  Kot s svojem 14. členu govori Pravilnik o kolesarskih površinah (5. odstavek): Varovalni odmik kolesarskega pasu od pasu za vzdolžno parkiranje mora biti najmanj 0,75 m, za parkirno nišo s poševnim ali pravokotnim parkiranjem pa 1,10 m. V opisanem primeru je odmik TOČNO 0 CM!

Že v naprej hvala za vse vaše odgovore. V imenu krajanov Kamnice prosim za odgovore čim prej!

Simon Hauptman

 

Sorodni prispevki